Rectangle


Αρχική

Εάν θέλετε να σας αποστείλουμε δωρεάν την πιο επικαιροποιημένη έκδοση του λογισμικού προγράμματος CarbonTour Τool, στείλτε μας ένα email στην διεύθυνση: carbontourtool@gmail.com

Περιοχή εφαρμογής: Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και Κύπρος

Διάρκεια προγράμματος: 1 Σεπτεμβρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2012

Προϋπολογισμός: 1.324.139,00 € (50% χρηματοδότηση από ΕΕ)

Στόχος  του έργου είναι η διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 (CO2 offset) και την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα (carbon neutrality) στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, όπως επίσης και η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση της συνεισφοράς του τουριστικού τομέα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μακροπρόθεσμα, τα τουριστικά καταλύματα έχουν όφελος από την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών μέσω της μείωσης  στην κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς  και από  τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και, κατά συνέπεια, τη μείωση των τελών εισόδου. Παράλληλα, τα τουριστικά καταλύματα μπορούν να εκμεταλλευτούν τη μείωση των εκπομπών CO2 με την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών μέσω του μηχανισμού εμπορίας ρύπων.

Στα πλαίσιο του προγράμματος, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων οι οποίες θεωρούνται πηγές εκπομπής ισοδύναμου CO2 έχουν καταγραφεί με τη διεξαγωγή in situ έρευνας σε δύο μονάδες καταλυμάτων (μία στο Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και μία στην  Κύπρο), οι οποίες είναι και εταίροι στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ένα αξιόπιστο λογισμικό μοντέλο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο αξιολογεί τις εκπομπές ισοδύναμου CO2 που παράγονται από τη λειτουργία και συντήρηση των τουριστικών μονάδων όπως (i) δραστηριότητες που καταναλώνουν ενέργεια, (ii) πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, (iii) πρακτικές διαχείρισης νερού και λυμάτων. Το μοντέλο εφαρμόστηκε αρχικά στις δύο προαναφερθείσες μονάδες καταλυμάτων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και στη συνέχεια  υλοποιήθηκε μια επίδειξη μεγάλης κλίμακας σε 80 μονάδες καταλυμάτων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν αξιολογηθεί και οι μονάδες κατατάχθηκαν σύμφωνα με το αποτύπωμα άνθρακα και εκτιμήθηκε η συμμετοχή κάθε πηγής εκπομπής CO2 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων στο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.

Στη συνέχεια, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για την αντιστάθμιση του CO2 μαζί με ένα σετ εναλλακτικών μέτρων και δράσεων για την επίτευξή τους. Οι στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν ποσοστά αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ενώ το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων με σκοπό να εκτιμηθεί η συνολική μείωση στις εκπομπές ισοδύναμου CO2. Προκειμένου να εξεταστεί η βιωσιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, πραγματοποιήθηκε τεχνο-οικονομική ανάλυση με την οποία επιλέγονται τα ευνοϊκότερα, σε όρους βιωσιμότητας, σενάρια. Τέλος, πραγματοποιήθηκε διεξοδική έρευνα για την εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Κύπρο.

http://www.youtube.com/watch?v=8YaHftohHMk

Διαδικτυακές αναφορές για το video του carbontour

Last update of current page: January 16, 2013